Wetten

Op 16 maart 2023 heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers de wet tot wijziging van het Algemeen Kieswetboek goedgekeurd. Deze wet treedt in werking op 1 oktober 2023. 

Hieronder vindt u de wetgeving die tot dan nog van toepassing is (dus zonder de aanpassingen naar aanleiding van de wetswijziging):