Inschrijving kiezers voor het Europees Parlement

Sommige categorieën kiezers moeten zich vooraf inschrijven om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen.
Meer info: Hoe inschrijven?.

Alle informatie voor gemeenten over de inschrijvingsprocedure en de verwerking van de aanvragen:

 

Belangrijk !

Bij arrest nr. 116/2023 van 20 juli 2023 heeft het Grondwettelijk Hof de wet van 1 juni 2022 tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement met het oog op de mogelijkheid voor de burger om te stemmen vanaf de leeftijd van 16 jaar, vernietigd in zoverre zij het stemrecht voor 16- en 17-jarigen afhankelijk maakt van de vereiste om een aanvraag in te dienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst.

U kan het volledige arrest terugvinden via de volgende link: https://www.const-court.be/public/n/2023/2023-116n.pdf.

Het Grondwettelijk Hof bevestigt in haar arrest duidelijk de mogelijkheid van de uitbreiding van het kiesrecht naar 16- en 17-jarigen maar vernietigt de voorafgaande registratieplicht. Daarom werd de online registratietool buiten gebruik gesteld. Dat geldt ook voor de analoge registratieprocedure in steden en gemeenten.

Voor andere Europese burgers van 16-17 jaar blijft de registratieprocedure wel van kracht, net als voor meerderjarige Europese burgers.

We onderzoeken hoe we het stemrecht voor 16- en 17-jarigen voor de Europese verkiezingen kunnen vormgeven in het licht van dit arrest. Wanneer hier meer nieuws over is, zullen we u hierover informeren.

Aanvraag tot inschrijving Europese burger

Voor goedkeuring van een kiezer op de kiezerslijst

Voor weigering van een kiezer op de kiezerslijst