Stemming op papier

  • 141 gemeenten in Vlaanderen
  • 253 gemeenten in Wallonië

Om geldig te stemmen mag u per verkiezing slechts stemmen uitbrengen binnen één lijst.

Ofwel door uw stem uit te brengen in het vakje bovenaan een lijst. Dit noemen we een lijststem.

Ofwel door uw stem uit te brengen in het vakje naast de naam van één of meerdere kandidaten. Dit noemen we een naamstem.

Indien u tegelijkertijd een lijststem en één of meerdere naamstemmen binnen deze lijst uitbrengt, dan wordt met de lijststem geen rekening gehouden. Enkel de naamstemmen zullen dan tellen.

Brengt u lijst- of naamstemmen uit op verschillende lijsten, dan zal uw stem als ongeldig worden beschouwd en niet worden meegeteld.

Ook het aanbrengen van tekens of tekeningen op uw stembiljet maakt uw stem ongeldig.